Tervezés és engedélyezés

A környezetvédelmi jogi szabályozás jelentős feladatokat ró a vállalkozásokra, környezethasználókra. A DENKSTATT Hungary Kft. ezen kötelezettségek teljesítéséhez ajánlja hozzáértését, kapacitását és tapasztalatát.

  • Az Ön partnere:
Jenei Attila
Denkstatt Hungary
Jenei Attila
Környezetvédelmi Hatásvizsgálat, felülvizsgálat, IPPC

Induló beruházások sikerét alapvetően befolyásolja a szükséges engedélyek gyors rendelkezésre állása. Jelentős tapasztalat áll rendelkezésünkre környezetvédelmi hatásvizsgálatok, környezetvédelmi felülvizsgálatok elvégzésében. A jogszabály szerinti eljárás eredményeképpen a hatóság környezetvédelmi engedélyt, illetve egységes környezethasználati engedélyt (IPPC) ad ki. Munkatársaink rendelkeznek az engedélyeztetéshez szükséges szaktudással, szakmai jogosultsággal.

[bővebben...]

Települési környezetvédelmi program

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladataként határozza meg az önálló települési környezetvédelmi program (TKP) kidolgozását. A Programnak összhangban kell lennie a jogszabályokkal és a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal és a település helyi sajátosságaival is. A Program támaszkodik környezeti paraméter mérési adatokra, a jelentősebb környezethasználóktól kapott információkra, a hatóság, szomszédos önkormányzatok, a lakosság és a civil szervezetek véleményére is.

[bővebben...]

Megvalósíthatósági tanulmány

A megvalósíthatósági tanulmány alapján a döntéshozók megalapozott döntést tudjnak hozni a megoldandó probléma finanszírozásról és megvalósításról. A megvalósíthatósági tanulmány feladata a kiválasztott projekt megalapozottságának és életképességének vizsgálata. A tanulmány elkészítésének eredménye a javasolt projekt megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának értékelése. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során több alternatíva meghatározása és összehasonlítása történik meg.

[bővebben...]

Üzemi kárelhárítási terv

A jelentős környezethasználatot folytató gazdasági társaságoknak üzemi kárelhárítási tervet (ÜKT) kell készíteniük a lehetséges káresemények számbavételéről és azok elhárítására való felkészülésről, az elhárítás módjáról. A terv tartalmi követelményeit a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet tartalmazza. Munkatársaink rendelkeznek a tervkészítéshez szükséges jogosultságokkal.

[bővebben...]

Felszín alatti szennyezések tényfeltárása

Hatósági kötelezésre indult felszín alatti szennyezések felmérését vállaljuk megfelelő kompetenciával. A szennyezettségtől függően kockázatelemzést végzünk, meghatározzuk a további szükséges teendőket.

[bővebben...]

Terjedés modellezés

Pontforrások létesítésének, üzemeltetésének engedélyezésekor, a védelmi övezetek kijelölésénél felmerülő speciális ismereteket, illetve szoftvert igénylő feladat a kibocsátott légszennyező anyagok terjedésének modellezése. Hatékony módszerekkel és megfelelő tapasztalattal tudjuk elvégezni a szükséges számításokat.

[bővebben...]

Vízjogi engedélyes tervek

Cégünk vállalja a felszíni vizek és a felszín alatti vizek védelme érdekében a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerinti vízjogi létesítési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyes tervek elkészítését. Vállaljuk továbbá a vízjogi engedélyeztetés kapcsán felmerülő egyéb, a 219/2004 (VII. 21.) és 220/2004 (VII. 21.) Kormányrendeletben meghatározott dokumentációk összeállítását.

[bővebben...]

Klímavédelem

2013. január 1-én megkezdődött az Európai Unión belül, az üvegházhatást okozó gázok (ÜHG) kibocsátási egységeinek harmadik kereskedési időszaka.

Az ezzel összhangban lévő és 2012. december 31-én hatályba lépő, az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény hatályon kívül helyezi a korábbi ÜHG kereskedelemről szóló törvényt és végrehajtási rendeletet (2005. évi XV. törvény és 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet). A változás érinti a meglévő kibocsátási engedélyeket.

[bővebben...]