Főbb jogszabályi változások az elmúlt negyedévből

  • Változott a  1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. Lecsökkentették a munkavédelmi képviselő választáshoz szükséges munkavállalói létszámot. Minden munkáltatónál, ahol a munkavállalók létszáma legalább húsz fő, meg kell szervezni a munkavédelmi képviselő választást. Korábban ez 50 fő felett volt kötelezettség. Amennyiben a foglalkoztatottak száma legalább húsz fő és munkavédelmi képviselők működnek, a munkáltatónak összmunkáltatói szinten paritásos munkavédelmi testületet szükséges létrehoznia, amelyben egyenlő számban vesznek részt a munkavállalók és a munkáltató képviselői.

 

  • Módosult a 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. Július 1-től már nem a hulladéktörvény mellékletei közé tartoznak az ártalmatlanítási (D) és hasznosítási (R) művelethez tartozó kódok, hanem a 43/2016. (VI.28.) FM rendelethez. Több hulladék tárgyú jogszabály is hivatkozik az ártalmatlanítási és hasznosítási műveletekre, így ezen jogszabályok a kódok új jogszabályba való illesztése miatt szintén módosultak.

 

  • 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint amennyiben a gazdálkodó szervezet nem üzletszerűen, alkalmilag, az elkülönítetten gyűjtött hulladékát saját járművével, másik telephelyén levő üzemi gyűjtőhelyre vagy átvételi helyre, hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállítja adatszolgáltatást kell teljesíteni és bizonylatot kell kiállítania.

 

  • 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet szerint az F-ÜHG szivárgásészlelés tényéről az üzemeltető helyett a képesített vállalkozás értesíti a Hatóságot 24 óra helyett 3 napon belül a jegyzőkönyv feltöltésével, illetve amennyiben ez nem történik meg az üzemeltető 8 munkanapon belül bejelenti ezt a Hatóságnak.

Kapcsolódó szolgáltatások: