Környezetvédelmi hatásvizsgálat változásai

Vége a méretkorlátnak - Környezetvédelmi hatások mérlegelése minden beruházásra!

2011. szeptember 15-től hatályba lépő és az EU irányelveknek megfelelő környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes rendeletek módosításáról szóló 38/2011. (V.18.) VM rendelet jelentősen átalakítja a hazai környezetvédelmi engedélyezés szabályrendszerét.

Az eddig előzetes vizsgálat alól mentesülő ?méreten alulira? tervezett projektek sem mentesülhetnek bizonyos környezeti vizsgálattól, mivel gyakorlatilag minden beruházás esetében a hatóságnak mérlegelnie kell a környezeti hatásvizsgálat szükségességét. Amennyiben a hatások jelentősnek bizonyulnak, az engedélyezési eljárás felfüggesztésre kerül és hosszadalmas környezetvédelmi hatásvizsgálatot (KHV) kell lefolytatni.

A rendelet egy sor egyéb engedélyezési eljárásra (pl: környezetvédelmi, vízjogi, közlekedési, bányászati, villamosenergia-ipari, mezőgazdasági, építési) vonatkozó rendeletet is módosít. A környezeti hatások jelentőségét elsősorban a környezetvédelmi felügyelőségek fogják vizsgálni. Az így előírásra kerülő engedélyezési eljárás időigénye váratlan helyzetbe hozhatja a beruházót és a tervezőt, különösen figyelembe véve a határidőkkel amúgy is nehezen boldoguló környezetvédelmi apparátus leterheltségét.

Az új eljárás szerint a környezetvédelmi engedélyezés időigénye az eddiginél is nehezebben lesz tervezhető. A kérelmező ügyfél a kész engedélyes tervek és egy a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló kitöltött adatlap benyújtásával előzetes szakhatósági állásfoglalást kérhet a környezetvédelmi hatóságtól. Az adatlap kérdései helyenként elég általánosak (pl: ?A tevékenység kiépítése és/vagy működtetése jelent-e fizikai változtatás(oka)t a megvalósítás helyszínén..?). A válasz igen, vagy nem lehet. Igaz, hogy pozitív válasz esetén be is kell mutatni a vonatkozó hatásokat. Az előzetes állásfoglalás eljárási díja jelenleg 133.000 Ft.

Jelentős idő spórolható meg, és ezért javasolt az előzetes szakhatósági állásfoglalás során a környezetterhelések részletesebb bemutatása. Megfelelő műszaki számításokkal alátámasztott vizsgálat megnyugtató és egzakt biztosítékot jelenthet ahhoz, hogy a hatóság eltekintsen a KHV -tól.

A rendelet a hatályba lépést követően indult eljárásokra alkalmazandó. A rendelet által módosított jogszabályok: