Képzési feltételek

Az itt leírt Általános szerződési feltételek minden, a DENKSTATT Hungary Kft. által szervezett képzésre, tanfolyamra, szakmai napra, konferenciára érvényesek.

Az Általános szerződési feltételek 2012.01.01 napjától érvényesek, visszavonásig, vagy módosításig.

Tanfolyamra jelentkezés

A DENKSTATT Hungary Kft. által meghirdetett tanfolyamra, képzésre, szakmai napra, konferenciára a jelentkezési lap kitöltésével, és cégünkre történő visszajuttatásával lehet jelentkezni.

A jelentkezési lapok a weboldalunkon, a www.denkstatt.hu oldalon, a képzések menüpont alatt (www.denkstatt.hu/kepzes) meghirdetett képzéseink aloldalain találhatók.

A kitöltött jelentkezési lapokat a következő elérhetőségekre várjuk:

Fax: +36 1 238-0651

Email: denkstatt@denkstatt.hu

Posta: DENKSTATT Hungary Kft. 1064 Budapest, Vörösmarty utca 64.

A képzés jelentkezésének lebonyolítása

Tanfolyamra jelentkezés lemondása

A tanfolyamra történő jelentkezés lemondásának határideje a tanfolyam kezdő időpontját megelőző 5 naptári nap.

A részvétel lemondását kizárólag írásban tudjuk elfogadni!

A későbbi lemondás esetén a teljes részvételi díj 50%-a, lemondás elmaradása esetén a teljes részvételi díj 100%-a megfizetendő.

A jelentkezési határidő lejártáig, azaz a tanfolyam, képzés kezdő időpontját megelőző 5 naptári napig a tanfolyamra beküldött jelentkezés bármikor, következmények nélkül lemondható.

Tanfolyamra jelentkezés módosítása

A tanfolyamra jelentkezés módosítható. Amennyiben a jelentkezett hallgató egy következő alkalomra, vagy egy következő képzési félévre szeretné módosítani jelentkezését, azt további költségektől mentesen megteheti, amennyiben ezt a szándékát a tanfolyam kezdő időpontját megelőző 5 naptári nappal, írásban előre jelzi. A tanfolyam kezdetétől számított 5 napon belül a tanfolyam, képzés időpontjának megváltoztatását célzó módosítást nem tudunk elfogadni.

A tanfolyamra, képzésre jelentkezés olyan módosítását is elfogadjuk, amennyiben a cégtől más hallgató vesz részt a tanfolyamon. A tanfolyamon résztvevő ezt a szándékát a tanfolyam kezdő időpontját megelőző 5 naptári nappal, írásban előre kell, hogy jelezze. 5 napon belül a tanfolyam, képzés résztvevőjének személyi változását, módosítását nem tudjuk elfogadni.

A tanfolyam elhalasztása
A tanfolyam törlése

A DENKSTATT Hungary Kft. minden meghirdetett tanfolyam, képzés esetén a képzés sikeres megtartására tesz kísérletet. Igyekezetünk ellenére előfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor a szolgáltatás elhalasztására, vagy törlésére kényszerülünk.

A DENKSTATT Hungary Kft. fenntartja magának a jogot a képzés, tanfolyam vagy szakmai nap, konferencia elhalasztására vagy törlésére.

Az elhalasztás lehet rövid távú, amikor az adott félévben újból meghirdetjük a képzést, vagy középtávú, amikor lehetőség szerint legkésőbb a következő oktatási félévben megtartjuk a képzést.

A DENKSTATT Hungary Kft. csak a meghatározott minimális számú résztvevő, illetve havária esetén jogosult a képzés, tanfolyam vagy szakmai nap, konferencia elhalasztására vagy törlésére.

Legkésőbb a képzés tervezett indítása előtt 10 naptári nappal értesítjük a jelentkezőket a képzés, tanfolyam vagy szakmai nap, konferencia elhalasztásáról vagy törléséről.

A képzés, tanfolyam vagy szakmai nap, konferencia elhalasztása vagy törlése esetén a jelentkezőt semmilyen díjfizetés nem terheli, és a jelentkező sem élhet semmilyen keresettel a DENKSTATT Hungary Kft. felé. Az addig esetlegesen megfizetett díjakat a DENKSTATT Hungary Kft. megtéríti a hallgató számára, vagy igény esetén beszámítja ezt egy egyéb tanfolyamának díjába.

A korrekt partneri együttműködés keretében arra törekszünk, hogy törlés esetén további képzési lehetőséget ajánlunk fel a résztvevőnek, akár egy egyéb tanfolyamunkhoz történő csatlakozás lehetőségének a biztosításával.

Fizetési feltételek

A DENKSTATT Hungary Kft. a hallgatók számára kedvező utólagos fizetési lehetőséget biztosít.

A képzéseinken, tanfolyamainkon való részvétel utólag, egy összegben fizetendő, a képzésről kiállított számlának megfelelően. A számla fizetési határideje 15 nap.

Amennyiben egy cégtől több fő jelentkezik egy adott tanfolyamra, azt egyedi kedvezmény biztosításával díjazzuk, ebben az esetben kérjük keressen bennünket a részletek egyeztetése érdekében.

Szállás

Többnapos képzés, tanfolyam, konferencia esetén minden esetben igyekszünk szállás lehetőséget is felajánlani a résztvevőknek. Amennyiben szállás lehetőséget is szervezünk, azt a tanfolyami jelentkezési lapon jelezzük, ebben az esetben a szállás, vagy a szállás nélküli jelentkezés a jelentkezési lapon kiválasztható.

A képzéseink többségére így szállással, vagy szállás igénylése nélkül lehet jelentkezni. A szállással történő jelentkezés esetén a DENKSTATT Hungary Kft. a szállás költségeit a vállalási díjban érvényesíti, a tanfolyamon részvétel költségének szállásdíjjal történő emelésével.

A hallgatók egyedileg dönthetnek arról is, hogy a szállást saját szervezésben oldják meg.

A szállást igénybe vevők részére - mivel a többnapos képzéseinken ellátást is biztosítunk - vacsorát biztosítunk.

A szállás kiválasztásában minőségi szempontokat veszünk figyelembe, igyekezve megtatálni a legjobb ár-érték arányú megoldást, úgy, hogy a képzés helyszínéhez elégségesen közeli szállást tudjuk biztosítani.

Ellátás a tanfolyamokon

A tanfolyamok, képzések esetén a zavartalan lefolyás érdekében megfelelő ellátást biztosítunk. Az események minden fél napján minimum egyszeri kávészünetet, a kávészünet alatt kávét, frissítőt és pogácsát, péksüteményt biztosítunk; azaz az esemény egy napján két alkalommal.

Egész napos események esetén büféebéddel, vagy ebéddel látjuk el a résztvevőket.

A hatékony lefutás, és a figyelem fenntartása érdekében rendszeres szünetet tartunk.

Egyéb feltételek biztosítása

A képzéseinket úgy szervezzük meg, hogy minden tárgyi feltételt biztosítsunk a résztvevőknek. Ennek érdekében a tananyagot nyomtatva átadjuk, azon jegyzetelési lehetőséget biztosítunk.

Végzettség megszerzése, igazolása

A képzéseink, tanfolyamaink többsége esetén bizonyítványt vagy részvételi igazolást állítunk ki.

A tanfolyam, képzés részvételi igazolását az eseményt követően állítjuk ki, és postán küldjük meg a résztvevőknek.

A végzettség minden esetben a tanfolyamok hirdetéseinek megfelelő. Amennyiben a hallgató igényt tart rá, a hirdetéstől eltérő szövegű tanúsítvány kiállítását is vállaljuk.

Vizsgával záruló képzéseink esetében általában bizonyítványt, vizsgával nem záruló képzések esetén részvételi igazolást állítunk ki.

Vizsgázás, záróvizsga

A képzések, tanfolyamok többségében vizsgával, záróvizsgával zárjuk az eseményt. Mivel a tanfolyamok elsősorban a megfelelő kompetencia megszerzésére irányulnak; az átadott ismeretek, gyakorlati anyagok, helyzetgyakorlatok során minden résztvevő elsajátítja olyan mértékben az anyagot, hogy a vizsgát a tapasztalataink szerint minden hallgató sikeresen végzi el. A tanfolyamon az intenzív figyelem, az előadások nyomon követése, és a gyakorlati feladatok szinte garantáltan elég ismeretet adnak a vizsga sikeres teljesítéséhez. A vizsgák kiértékelése rögtön az eseményt követően megtörténik, és az eredményeket is ismertetjük.

A vizsga további feltétele az előadás, előadások 80% -án való részvétel. Az adott területen szerzett megfelelő gyakorlatot el tudjuk ismerni az egyes előadásokon, előadás napokon a hiányzás, részvétel hiánya indokaként.

A vizsga lebonyolítására a tanteremben, oktatási helységben kerül sor, a lebonyolított írásbeli vizsga típusa feleletválasztós teszt megírása.

Vizsgadíj külön nem kerül felszámításra, az további költséget a tanfolyam díján felül nem jelent.

A képzések, tanfolyamok értékelése

Fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók, résztvevők véleményét megismerhessük. A tanfolyam végén minden esetben értékelésre kérjük fel a hallgatókat

Pótvizsga, javítóvizsga

Az első vizsgát követően, vagy egy későbbi időpontban pótvizsga, javító vizsga letételére van lehetőség. A képzési díj magában foglalja a javítóvizsga, pótvizsga díját.

Hiányzás

Mivel intenzív és gyakorlatorientált képzéseket, tanfolyamokat szervezünk, mindenképpen javasoljuk a hiányzás elkerülését.

A képzés minimum 80% -án részt kell venni, ez a vizsgára bocsátás feltétele. A hiányzás arányosan érinti az elméleti és a gyakorlati előadási napokat. Az adott területen szerzett megfelelő gyakorlatot el tudjuk ismerni az egyes előadásokon, előadás napokon a hiányzás, részvétel hiánya indokaként, minden ilyen esetben személyesen kérve az egyeztetést.

Panaszkezelési szabályzat

Cégünk panaszkezelési szabályzattal rendelkezik. Panasz jelzése esetén rendelkezésre bocsátjuk a panaszkezelési szabályzatot, és az abban foglaltaknak megfelelően járunk el a panasz kezelésében.

Intézmény-akkreditáció

A DENKSTATT Hungary Kft. rendelkezik a FAT - Felnőttképzési Akkreditáló Testület által kiadott intézmény-akkreditációs tanúsítvánnyal, így a képzés teljes költségével csökkenthetik cégük szakképzési hozzájárulási kötelezettségét.

Fontos változás!A szakképzési hozzájárulás terhére 2012.01.01. tól NEM számolhatóak el a minimum 20 órás képzések.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: (Feln. nyilv. szám): 01-0179-04

Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-1574

Program akkreditáció

Az ISO 14001 szabvány szerinti KIR vezető auditor, környezetközpontú irányítási rendszer vezető auditor képzésünk program akkreditációja sikeresen megtörtént. Ez azt jelenti, hogy a KIR vezető auditor képzésünk ÁFA-mentes körbe sorolható.

Felnőttképzési szerződés

A intézmény-akkreditációs tanúsítványunk különböző féle adminisztrációt követel meg. Ezek közé tartozik a felnőttképzési szerződés megkötése.

A több, mint 20 órás tanfolyamaink esetében minden hallgatóval felnőttképzési szerződést kötünk. A tanfolyamokon, képzéseken történő részvétel feltétele a felnőttképzési szerződés megkötése.

Felnőttképzési szolgáltatások:

Előzetesen megszerzett tudásszint (kompetenciák) felmérése, előzetes tudásszint-felmérés

A felnőttképzés képzési programjaink többsége egymáshoz igazodik, illetve igyekszünk figyelembe venni a megszerzett előképzettségeket, képzettségeket. Az előzetesen megszerzett tudásszint értékelése szolgáltatásunk lényegi eleme.

Előzetesen megszerzett tudásszint (kompetenciák) felmérése igazodik a képzésben részt vevő felnőttek eltérő előképzettségéhez és képességeihez. A képzésre jelentkező kérheti tudásszintjének, kompetenciájának előzetes felmérését, amelyet a képzésen való részvételbe beszámítunk, felmentést adva egyes modulok hallgatása, vagy vizsgarészek alól.

Mivel azonban a tréningjeink intenzív tréningek, valamint rengeteg gyakorlati példát, helyzetgyakorlatot mutatunk be, mindenképpen javasoljuk a teljes előadás-anyag végighallgatását.

Az előzetesen megszerzett tudás beszámításának módja a résztvevők igénye esetén határozattal történik, egyedi elbírálás alapján.

Az előzetesen megszerzett tudás értékelése kiterjed a képzés feltételeként elvárt minimális végzettség, vagy speciális végzettség meglétére is. Amennyiben egy jelentkező a minimális feltételeknek nem felel meg, a részére mindenképpen javasoljuk az előzetesen megszerzett tudásszint felmérését, mivel így tapasztalatunk szerint az előképzettség igazolható.

Az előzetesen megszerzett tudásszint (kompetenciák) felmérése érdekében a résztvevő a képzés megkezdése előtt kitölti az "Adatlap önértékeléshez felnőttképzésre jelentkezők részére a már megszerzett kompetencia felméréséhez, értékeléséhez, figyelembe vételéhez" c. dokumentumot, melyben nyilatkozik arról, milyen formális végzettségekkel rendelkezik, milyen formálisan nem dokumentált tudása (ismeretei, készségei, képességei) vannak, amelyek a képzési program szempontjából relevánsak lehetnek.

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás

A képzési szükségleteket két irányból kell meghatároznunk:

1. A képzésre jelentkezők vagy felnőttképzésben résztvevők meglévő kompetenciáinak, illetve képzési, valamint munkavállalási igényeinek oldaláról

2. A munkaerőpiac adott képzettségű munkaerő iránti keresletének a vizsgált személy képzési igényeivel való egyezésének oldaláról

A felnőttképzési intézményünknél képzésben résztvevők számára minden esetben felajánljuk, hogy felmérjük képzési szükségleteiket, illetve igény esetén személyes képzési tanácsadást is nyújtunk számukra.

Az érintettek, amennyiben jelzik, hogy igénylik e szolgáltatásunkat, egy adatlap kitöltésével írásban nyilatkoznak meglévő kompetenciáikról, illetve képzési, munkavállalási elképzeléseikről. Ezt követi DENKSTATT válasza, melynek során mindenki tájékoztatást kap az adatlap alapján levonható következtetésekről, majd sor kerül az illető saját és a munkaerő-piac igényeinek összevetésére.

Parkolás

Abban az esetben, ha a résztvevő gépkocsival érkezik a helyszínre, igyekszünk a segítségére lenni kedvező parkolási lehetőség felkutatásában. A hallgatók a gépjármű parkolását saját maguk kell, hogy megoldják, illetve ennek anyagi fedezetét biztosítsák.

Kihelyezett képzés, tanfolyam

Kihelyezett képzés, tanfolyam esetén minden alkalommal egyedi ajánlatot adunk, ebben az esetben kérjük keressen bennünket a részletek egyeztetése érdekében.

Bármilyen további kérése van, kérem keressenek bennünket!

Kapcsolódó szolgáltatások
» Képzés
» Környezetközpontú irányítási rendszer képzések
» Környezetvédelmi képzések
» MEBIR képzések
» Minőségirányítási képzések