Irányítási rendszerek integrálása

Ha egy vállalkozás szeretne tanúsítást, minősítést kapni a minőségirányítás, a környezetirányítás és/vagy a munkahelyi egészségvédelem-, és biztonság (MIR, KIR, MEBIR) területén, akkor célszerű olyan management rendszert felépíteni, amely mind az ISO 9001:2000, az ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004, EMAS, és az MSZ 28001 szabvány követelményeinek megfelel.

A rendszerek kiépítése nem minden esetben történik meg egyszerre: szükség lehet arra, hogy a már meglévő irányítási rendszerbe integráltan történjen meg az új rendszer bevezetése, például a már meglévő ISO 9001 minőségirányítási rendszerbe legyen integrálva az ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszer, vagy az integrált MIR, KIR rendszerbe legyen illesztve az MSZ 18001 szerinti MEBIR rendszer.

Az alapelv az, hogy alkalmazkodjunk a meglévő irányítási rendszerhez, alkalmazzuk annak jó megoldásait a bevezetendő rendszerre is.


Az integrált management rendszer bevezetésének folyamata

Indító megbeszélés

Szükséges erőforrások, határidők, feladatok, és felelősségek megbeszélése a vállalkozás vezetőivel, a szakterületek vezetőivel, a projektben részt vevőkkel.


Integrált politika kialakítása

A minőségi, környezeti és biztonsági célkitűzések alapvető cselekvési elvek és értékek formájában kerülnek dokumentálásra integrált vállalkozási politika formájában.


A jelenlegi állapot elemzése

Partnereink valamennyi folyamatát elemzés alá vetjük az adott folyamat minőségi, biztonsági és környezeti szempontjából. Felmérjük a meglévő folyamatok működését, dokumentumait, az eljárásokat, folyamatutasításokat, munka-, és műveleti utasításokat; a kiépítendő rendszereket a tapasztalatokból kiindulva készítjük el.


Minőségi-, környezeti és biztonsági célok, programok, intézkedések

Az integrált politika hosszú távú céljai rövid távú célokra és intézkedésekre lesznek lebontva. A folyamatokat úgy kell kialakítani, hogy a MIR, KIR, MEBIR célok elérhetőek, az intézkedések pedig a gyakorlatba átültethetőek legyenek.


Az integrált irányítási rendszer felépítése, bevezetése - rendszerépítés, dokumentáció

A folyamatok és az ezekhez kapcsolódó felelősségek feltárását követően készül el az ISO 9001, ISO 14001 és MSZ 28001 szabványok előírásainak megfelelő dokumentációs rendszer, az eljárások, munkautasítások, az ezekhez kapcsolódó formalapok, formanyomtatványok. A dokumentumok, feljegyzések végleges formája a folyamatos egyeztetéseken, workshopok kerül kialakításra. A projekt vezetés során a termeléssel, szolgáltatással kapcsolatos folyamatok kilakaítása mindig a vállalati kultúrának, a kialakult rendszernek megfelelően készül el.


Mérés - elemzés - fejlesztés

A cél elérését mérések, elemzések és auditok segítségével rendszeresen értékeljük. Az előirányzottakhoz képest történő eltérések esetén kiigazító intézkedésekre van szükség. Annak érdekében, hogy az eltérések már előre elkerülhetők legyenek, megelőző intézkedéseket dolgozunk ki a kockázatelemzés alapján.


Képzés, tréning

Az irányítási rendszer működése akkor elfogadott és hatékony, ha az érintett munkatársak megszerzik a megfelelő tudást, tudatosságot, kompetenciát.


Az ügyvezetés értékelése, vezetőségi átvizsgálás

Azt, hogy a MIR, KIR, MEBIR integrált irányítási rendszer alkalmas-e arra, hogy a vállalkozási politikából adódó minőségi/biztonsági/környezeti célokat elérje, az ügyvezetésnek rendszeresen értékelnie kell. Ezt követően új célokat érdemes elfogadni az új operatív célkitűzések és intézkedések kifejlesztéséhez, valamint a folyamatok alakításához.


További részleteket a letölthető ismertetőben olvashat:Rendszerintegrálás tájékoztató