Integrált irányítási rendszer bevezetése

Az integrált irányítási rendszer a minőségirányítás, környezetirányítás, és a munkahelyi egészségvédelem és bztonság irányítás egyetlen rendszerben, kihasználva az azonos elemek integrálhatóságát. Integrált: azaz az azonos követelményeket a vállalat egyetlen eljárásban szabályozza, amely kiterjed mindhárom területre.


Az integrált management rendszer követelményei különféle előírásokból származnak, a három legelterjedtebb szabvány:


Integrált Irányítási Rendszer - IIR rendszer


A MIR/KIR/MEBIR integrált irányítási rendszer a minőségirányítás, a környezetirányítás és a munkahelyi egészségvédelem-, és biztonság irányítási rendszerek együttes, közös működtetését jelenti, azaz olyan management rendszert, amely mind az ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004, és az MSZ 28001:2008 szabvány követelményeinek megfelel.


Az integrált irányítási rendszer jelentheti ezek bármilyen kombinációját is (integrált ISO 9001 és OHSAS 18001 rendszer, integrált ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 rendszer, integrált ISO 14001:2004 és MSZ 28001:2008 rendszer)


Az integrált irányítási rendszer működtetésével az azonos elemek (belső auditok, képzések, vezetőségi átvizsgálás, célok, programok) együtt végezhetők, azonos időben; így az integrált management rendszerek működtetésére kevesebb erőforrást, időt szükséges fordítani.


Az integrált irányítási rendszer bevezetésének folyamata


Indító megbeszélés és kezdeti állapotfelmérés


Az indító megbeszélés célja a meglévő állapot felmérése, a vállalati kultúra megismerése, a vezetőség, ügyvezetés elvárásainak feltérképezése.


Szükséges erőforrások, határidők, feladatok, és felelősségek megbeszélése a vállalkozás vezetőivel, a szakterületek vezetőivel, a projektben részt vevőkkel.


Az integrált irányítási rendszer figyelembe veszi a meglévő irányítási rendszert, a kialakult gyakorlatot, a minőségirányítás meglévő elemeit, a környezetvédelmi szabályzat, munkavédelmi szabályzat előírásait.


Integrált politika kialakítása


A minőségi, környezeti és biztonsági célkitűzések alapvető cselekvési elvek és értékek formájában kerülnek dokumentálásra integrált politika formájában. A politika az ISO 9001:2008, az ISO 14001:2004 és a BS OHSAS 18001:2007 szabvány követelményeinek is meg kell feleljen!


Integrált MIR, KIR, MEBIR célok, programok, intézkedések


Az integrált politika jövőbe mutató céljai rövid távú MIR, KIR és MEBIR célokra és az ezeket megvalósító programokra és intézkedésekre, előirányzatokra lesznek lebontva. Az integrált folyamatokat úgy kell kialakítani, hogy az integrált célok elérhetőek, az előirányzatok pedig a gyakorlatba átültethetőek legyenek.


Integrált irányítási rendszer kiépítése, a folyamatok dokumentációja, a dokumentumok integrálása


Az integrált folyamatok és az ezekhez kapcsolódó felelősségek feltárását követően készül el a dokumentációs rendszer, az integrált eljárások, integrált munkautasítások, az ezekhez kapcsolódó formalapok, formanyomtatványok.


Mérés - elemzés - fejlesztés az integrált irányítási rendszerben


A MIR, KIR, MEBIR célok elérését mérések, elemzések és auditok segítségével rendszeresen értékeljük. Az előirányzottakhoz képest történő eltérések esetén helyesbítő és megelőző intézkedésekre van szükség.


Képzés, tréning az integrált irányítási rendszerben


Az integrált irányítási rendszer működése akkor elfogadott és hatékony, ha az érintett munkatársak megszerzik a megfelelő tudást, tudatosságot, kompetenciát. A képzéseket érdemes egy időben tartani, azaz az aktuális képzések, tréningek alkalmával kitérni a minőségbiztosítás, a környezettudatosság és a munkavédelem követelményeire. A menedzsment rendszerek működtetéséhez szükséges ISO 9001:2008 MIR auditor, ISO 14001:2004 KIR auditor, MSZ 28001:2008 MEBIR belső auditor munkatársak képzése!


Integrált irányítási rendszer belső auditja


Az integrált belső audit során a MIR, KIR, MEBIR rendszer auditorok vizsgálják az integrált irányítási rendszer ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 és MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) szabványoknak való megfelelést.


A vezetőségi átvizsgálás


Azt, hogy az integrált irányítási rendszer alkalmas-e arra, hogy a vállalkozási politikából adódó minőségi/biztonsági/környezeti célokat elérjük, az ügyvezetésnek rendszeresen értékelnie kell. Ezt követően új célokat érdemes elfogadni az új operatív célkitűzések és intézkedések kifejlesztéséhez, valamint az integrált folyamatok alakításához.


Az integrált irányítási rendszerek előnye


Az Integrált Irányítási Rendszer (IIR) kialakításának módjai:


További részleteket a letölthető ismertetőben olvashat.