Audit

Az audit az előirányzatok, eljárások, követelmények vizsgálatát jelenti a folyamatok dokumentumai, a feljegyzések, ténymegállapítások, egyéb információk átvizsgálásával.


Az auditokat megkülönböztetjük belső audit és külső audit szerint.

A belső audit, más néven első fél által végzett audit magánál a szervezetnél végzett audit. A belső audit alapján megfelelőségi nyilatkozat tehető.


A külső audit, más néven második vagy harmadik fél által végzett audit. Második fél által végzett auditot olyan felek hajtanak végre amelyek érdekeltek a szervezetben (pl. vevők, vagy a vevők képviselői). Harmadik fél által végzett audit az az audit, amelyet független auditáló szervezet hajt végre.Az audit végrehajtása mindig többcélú: az auditálás során a DENKSTATT Hungary Kft. auditorai a vonatkozó szabványok, jogi és vevői elvárások alapján auditálják, átvizsgálják a Megrendelő irányítási rendszerét, és a rendszer alapján az üzemi gyakorlatot.
Az audit eredményeképpen a céget érintő környezetvédelmi, munkavédelmi, jogszabályból eredő kockázatok csökkennek. Megbízóink visszajelzést kapnak az általuk végzett gyakorlatok, a feladat végrehajtásának megfelelőségéről, az irányítási rendszer hatékonyságáról, a minőségbiztosításhoz, környezetirányításhoz, és a munkavédelemhez kapcsolódó szabványoknak való megfelelésről.


Az audit definíciója:

auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek. (MSZ EN ISO 19011:2003 szabvány, 3.1 pont).


A DENKSTATT Hungary Kft. audit szolgáltatásai:


Az audit lefolytatása


Audit típusok az audit tárgya szerint


Audit típusok ismertetése a szereplők szerint


Auditok esedékessége szerint


Kapcsolódó szolgáltatások
» Környezetvédelmi jogszabályi audit
» MIR/KIR/MEBIR integrált belső audit
» MSZ 28001:2008, BS OHSAS 18001:2007 MEBIR belső audit
» MSZ EN ISO 14001:2005 KIR belső audit
» MSZ EN ISO 9001:2009 MIR belső audit
» Munkavédelmi jogszabályi audit